Asociaţia SMART EDUCATIONAL PROJECTS este o organizaţie nonguvernamentală înfiinţată în anul 2011,  fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, ce reuneşte prin liberă adeziune persoane care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori în interesul lor personal nepatrimonial, prin contribuţia lor materială, cunoştinţele şi activitatea proprie.

Asociaţia are drept scop promovarea, sprijinirea, realizarea şi coordonarea de activităţi cu caracter economic, social, medical, educaţional, cultural, ecologic, turistic.

a)      În domeniul turismului:

-          campanii de promovare a destinaţiilor turistice româneşti prin organizarea şi participarea la simpozioane, expoziţii, realizarea de materiale de specialitate

-          iniţierea şi derularea unor proiecte de dezvoltare turistică locală şi regională, cu finanţări proprii, sau va acţiona pentru accesarea de fonduri publice sau private, din ţară sau din străinătate;

b)      În domeniul sprijinirii şi dezvoltării locale şi regionale

-          sprijinirea planurilor de dezvoltare ale comunităţilor locale;

-          iniţierea şi derularea de proiecte de dezvoltare locală şi regională în domeniul economico-social, cu finanţări proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din ţară sau din străinătate;

-          consultanţă în domeniul managerial, marketing, economic în scopul ridicării gradului de profesionalism şi competenţă al localnicilor.

c)      În domeniul protecţiei mediului

-          iniţierea, realizarea şi implementarea unor proiecte legate de protecţia mediului;

-          acţiuni de ecologizare;

-          instruirea membrilor activi, simpatizanţilor şi populaţiei în sprijinul protejării şi conservării mediului ambiant.

d)     În domeniul sprijinirii tineretului

-          realizarea de activităţi de consiliere profesională şi îndrumare vocaţională în favoarea tinerilor, absolvenţilor.

e)      În domeniul educaţional

-          iniţierea şi derularea unor programe de formare profesională pentru toate categoriile de vârstă, cu finanţări proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din ţară sau din străinătate;

-          iniţierea şi derularea unor activităţi de consiliere şi dezvoltare personală pentru membrii diferitelor comunităţi;

-          desfăşurarea unor activităţi de promovare a interculturalităţii şi egalităţii de şanse;

-          consultanţă şi sprijin financiar membrilor în vederea dezvoltării profesionale şi personale;

-          consultanţă managerială instituţiilor inclusiv în domeniul scrierii şi implementării proiectelor cu finanţare europeană;

f)       În domeniul social

-          iniţierea şi derularea unor proiecte de ajutorare pentru persoane şi grupuri defavorizate, cu finanţări proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din ţară sau din străinătate;

-          protecţia mamei şi copilului

g)      În domeniul sanitar

             -        iniţierea şi derularea unor proiecte în domeniul sănătăţii populaţiei cu finanţări proprii, sau prin         accesarea de fonduri publice sau private, din ţară sau din străinătate.

Principalele activităţi desfăşurate de asociaţi sunt:

            -         să colaboreze cu organismele publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice române sau străine care sunt interesate şi pot oferi sprijin în vederea implementării scopului propus. Asociaţia poate promova şi organiza schimburi de experienţă cu alte asociaţii similare din ţară şi străinătate.

             -         formarea de personal de specialitate care să asigure punerea în practică a elementelor de mai sus;

           -         organizarea de manifestări (conferinţe, expoziţii, cursuri, simpozioane, manifestări cultural-ştiinţifice)

            -         realizarea de documente audio-vizuale, tipărirea de buletine informative, publicarea de reviste precum şi alte mijloace de informare;

            -         să iniţieze şi să desfăşoare schimburi culturale, educative cu persoane şi instituţii cu caracter similar din ţară şi din străinătate.

 

             

O ZI IN ORASUL MEU

Orasul meu